محصول شماره 1

Electrical muscle stimulation که به اختصار EMS نامیده میشود به معنی تحریک الکتریکی عضلات، یک تکنولوژی نوین ورزشی است که به با تحریک الکتریکی عضلات وهمچنین ورزش همزمان، به تقویت عضلات و کالری سوزی منجر میشود.

p2

درگیری بیش از 90 درصد عضلات

بدون فشار به مفاصل

2*20 تنها با جلسه 20 دقیقه ای در هفته

کالری سوزی به اندازه 3 جلسه تمرینی

تایتان بعنوان اولین برند تولید کننده دستگاه های EMS نوین ترین سیستم های تمرینی را به صورت کاملا بومی سازی شده در اختیار شما قرار میدهد

سیستم تمرینی تایتان از چندین بخش تقسیم شده است

برای شروع یک جلسه تمرینی ابتدا شاگرد لباس زیر مخصوص تایتان را پوشیده، مربی در جلیقه مخصوص تایتان که پد ها و کابل ها در آن جانمایی شده اند برای شاگرد مهیا کرده و میپوشاند. پس از پوشاندن جلیقه تایتان پاور را روشن، به جلیقه متصل و در جای مخصوص خود قرار میدهد. سپس مربی با باز کردن نرم افزار تایتان از اتصال دستگاه به نرم افزار مطمین شده و میتواند جلسه تمرینی خود را آغاز کند.

سیستم تمرینی تایتان میتواند در هر جلسه 20 دقیقه ای تمرینی با توجه به درگیری تمامی گروه عضلات بزرگ بدن در حین تمرین یک ورزش کامل تمام بدن (whole body) را شبیه سازی کرده و نه تنها در حین ورزش، بلکه پس از آن نیز کالری سوزی داشته باشد. بطوری که طبق مقالات ورزشی EMS میتواند به اندازه سه جلسه تمرین سنتی کالری سوزی داشته باشد.

از خواص تحریک الکتریکی عضلانی به افزایش فراخوانی تارهای عضلات میتوان اشاره نمود. تایتان با استفاده از تحریک عمقی میتواند بر شاخص های عملکردی ورزشکاران حرفه ای مانند پرش، سرعت و انفجار تا 10 درصد تاثیر گذار باشد.